قابل توجه مشتریان محترم بیت‌دیفندر که لایسنس در حال استفاده آنها از سوی شرکت بیت‌دیفندر غیرفعال شده است: خواهشمند است با امضای طومار زیر، به کمپین اعتراض به شرکت بیت دیفندر بابت نقض حقوق کاربران ایرانی و الزام آن شرکت برای جبران، بپیوندید.
امضای طومار