در صورت عدم دسترسی به کد لایسنس خریداری شده، با وارد کردن ایمیل و شماره موبایل ثبت شده در زمان خرید، مجددا پیامک و ایمیل مربوطه به کد لایسنس را دریافت کنید.