اپل راه USB را برای سرقت اطلاعات دشوار می‌کند

اپل راه USB را برای سرقت اطلاعات دشوار می‌کند

اپل با معرفی ویژگی جدیدی که از ارتباط تجهیزات USB با دستگاههایی که طی یک ساعت Unlock نشده‌‌ باشند، ممانعت می‌کند، دستیابی به محتوای دستگاههای iOS را محدود می‌کند.

ادامه