گوگل وبسایتهای  ناامن را معرفی می‌کند

گوگل وبسایتهای ناامن را معرفی می‌کند

بعد از چندین سال تذکر دادن، گوگل صفحات HTTP که اطلاعات کاربران را جمع‌آوری می‌کنند، بعنوان وبسایت ناامن نشان‌گذاری می‌کند.

ادامه